Anna Wójcik, artystka wizualna.
W pracy doktorskiej bada wpływ „prowadzonego” oddechu
na polepszenie jakości życia. Pracuje w Instytucie Edukacji Artystycznej
APS w Warszawie.
Autorka koncepcji obiektu arteterapeutycznego Oddychacz.
Bywa  w konflikcie wewnętrznym pomiędzy malarstwem
a nowymi technologiami. Te drugie od pewnego czasu wygrywają,
dlatego też większość prac realizuje w technice VR i przy użyciu
innych nowych technologi.