STACJA CZYTAJ 2017
instalacja w przestrzeni publiczn
ej